کپسول آتش نشانی

کپسول های co2 دژ
کپسول آب و گاز دژ
کپسول پودری بایا
کپسول های پودری دژ
کپسول co2 بایا
کپسول آب و گاز بایا