در حال نمایش 13 نتیجه

کپسول آتش نشانی CO2

کپسول آتش نشانی CO2 نوعی خاموش کننده جهت اطفاء حریق های الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی است که بیشتر در اماکن سربسته استفاده می شود. نکته مهم اینجاست که حتی الامکان از به کار بردن این نوع کپسول آتش نشانی در فضای باز نباید استفاده کرد زیرا باعث پراکندگی گاز و کاهش تاثیرگذاری آن می شود. همینطور جهت استفاده از کپسول های CO2 باید تا حد امکان به آتش نزدیک شد تا خاموش شود زیرا قدرت پرتاب آن بین 2 تا 4 متر می باشد. طبق استاندارد از این نوع کپسول برای اطفاء حریق نوع B و C استفاده می شود.
کپسول آتش نشانی CO2

کپسول آتش نشانی CO2

کپسول های آتش نشانی CO2 طبق استاندارد ایران دارای وزن های مختلفی هستند که در ذیل نام می بریم : کپسول مونوکسیدکربن CO2 2 کیلوگرمی کپسول مونوکسیدکربن CO2 4 کیلوگرمی کپسول مونوکسیدکربن CO2 6 کیلوگرمی کپسول مونوکسیدکربن CO2 10 کیلوگرمی کپسول مونوکسیدکربن CO2 12 کیلوگرمی کپسول مونوکسیدکربن CO2 30 کیلوگرمی کپسول های آتش نشانیCO2 دارای گاز با خاصیت غیر رسانایی است. همین خاصیت است که در هنگام خاموش کردن هرگونه آتش سوزی ناشی از تجهیزات الکتریکی بسیار خوب عمل می کند. در واقع مواد درون این کپسول نوعی گاز دی اکسید کربن است ؛ این گاز غیرقابل اشتعال بوده و همچنین دارای ویژگی هایی چون غیرسمی بودن، بدون بو، خنثی و هادی جریان الکتریسیته می باشد. توجه داشته باشید به خاطر اینکه وزن گاز CO2 موجود در کپسول 1/5 برابر هوا است ، در هنگام خاموش کردن سطح آتش را پوشانده و جانشین اکسیژن می شود.
قیمت کپسول آتش نشانی Co2

قیمت و خرید کپسول Co2

نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی Co2 :

نکته مهم در هنگام استفاده از کپسول آتش نشانی CO2 حتما باید از دستکش استفاده کنید زیرا گازCo2 در داخل کپسول تحت فشاری حدود 55 تا 60 اتمسفر قرار می گیرد و به صورت مایع در می آید و هوای خروجی به شدت سرد می شود و باعث سوختگی دست ها می شود. برای استفاده از این خاموش کننده اول باید دستگیره را گرفته و ضامن را بکشید و سپس اهرم آن را فشار دهید که با این عملیات ، گاز فشرده شده در اثر فشار رها شده و با نیروی بسیار زیادی از مخزن به دهانه خروجی منتقل می شود و با فشار بسیار زیادی به بیرون پخش می شود.